Top 10 Roxette Liedjes


10. The Big L

https://www.youtube.com/watch?v=P3BziGZOMcE

9. Sleeping In My Car

https://www.youtube.com/watch?v=S5fn1DfqPfA

8. Dangerous

https://www.youtube.com/watch?v=VFNRh26TPmM

7. Spending My Time

https://www.youtube.com/watch?v=eG0IYV6G0I0

6. How Do You Do!

https://www.youtube.com/watch?v=nx2iLOvP0rM

5. Fading Like A Flower

https://www.youtube.com/watch?v=8fGLiIvKKys

4. Joyride

https://www.youtube.com/watch?v=xCorJG9mubk

3. The Look

https://www.youtube.com/watch?v=LlVI7ZNiFlI

2. Listen to Your Heart

https://www.youtube.com/watch?v=yCC_b5WHLX0

1. It Must Have Been Love

https://www.youtube.com/watch?v=k2C5TjS2sh4